THE 34TH DAY T MINUS FOUR FOUR FOUR FOUR THREE THREE THREE THREE AND FOUR: WEE BEPIS IS SAYIN